Top Giàn Phơi Hoà Phát Hot Sale 2021

-50%
1.180.000 590.000
-50%
1.380.000 690.000
-50%
-50%
1.980.000 990.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát HP300 (New 2021)

2.780.000 1.390.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
1.180.000 590.000
-50%
1.380.000 690.000
-50%
-50%
1.980.000 990.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát HP300 (New 2021)

2.780.000 1.390.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
2.780.000 1.390.000
-50%
1.580.000 790.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát H009 màu bạc

2.380.000 1.190.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
3.180.000 1.590.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
3.180.000 1.590.000
gian phoi hoa phat sale

Giàn phơi gắn trần Hoà Phát

-50%
1.180.000 590.000
-50%
1.380.000 690.000
-50%
1.980.000 990.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát HP300 (New 2021)

2.780.000 1.390.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
2.780.000 1.390.000
-50%
3.900.000 1.950.000
-50%
3.900.000 1.950.000
-50%
3.900.000 1.950.000
-50%

Giàn phơi gắn trần

Giàn phơi Hoà Phát H005 màu bạc

2.380.000 1.190.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
2.380.000 1.190.000
-50%
2.380.000 1.190.000

Lưới an toàn ban công – Cáp bảo vệ

Sản phẩm lưới an toàn ban công

Lưới an toàn cầu thang

129.000

Sản phẩm lưới an toàn ban công

Lưới an toàn cửa sổ chung cư

129.000

Sản phẩm lưới an toàn ban công

Lưới an toàn ban công chung cư

129.000

Sản phẩm lưới an toàn ban công

Lưới an toàn trường mầm non

129.000

Bạt che nắng ban công

Sản phẩm bạt che nắng ban công

Mẫu bạt che nắng H-036

Sản phẩm bạt che nắng ban công

Mẫu bạt che nắng H-035

Sản phẩm bạt che nắng ban công

Mẫu bạt che nắng H-033

Sản phẩm bạt che nắng ban công

Mẫu bạt che nắng H-030

Các bộ mới lắp đặt