Chung cư

Lắp giàn phơi thông minh cho chung cư – giàn phơi quần áo Hòa Phát chĩnh hãng sale 50%.

Hình ảnh thực tế giàn phơi thông minh đã lắp tại các chung cư Hà Nội